Посета на Големото војводство Луксембург

Луксембург, 06-08 март 2017 година

 

На покана на директорот на Националниот безбедносен авторитет на Големото војводство Луксембург, во периодот од 6 до 8 март 2017 година директорот на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации престојуваше во возвратна посета на Луксембург. На средбата беше разговарано за можностите за унапредување на меѓусебната соработка и во таа насока беше усогласен нацрт-текстот на билатералната спогодба за размена и заемна заштита на класифицирани информации меѓу владите на двете земји.