Нов Закон за класифицирани информации

09 јануари 2020 година

 

На 123-та седница на Собранието на Република Северна Македонија, одржана на 27.12.2019 година, усвоен е новиот Закон за класифицирани информации. Законот е објавен во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/2019 и истиот влезе во сила на 3 јануари 2020 година.

Законот може да го преземете на следниов линк:


Закон за класифицирани информации