Инспекција од НАТО

Скопје, 27-30 април 2009 година

 

Како дел од редовните инспекции на Канцеларијата за безбедност на НАТО врз работата на ДБКИ, во периодот од 27 до 30 април 2009 година, во посета на Република Македонија престојуваше г-дин Роберт Кајл, претставник на НАТО Канцеларијата за безбедност (НОС), како дел од МАП тимот од НАТО кој вршеше оценка на подготовките на Република Македонија за членство во НАТО. Инспекцијата заврши со високи оценки за постигнатиот напредок на Дирекцијата.